Blog

PT500 VE PT1000 SENSÖRLÜ KALORIMETRELER

Kalorimetre üreticileri tarafından sıcaklık sensör çiftleri üretim aşamasında PT1000 yada PT500 olarak tercih edili. Bazı üreticiler PT100 sensörler de kullanmaktadır .Fakat büyük çoğunlukla mevcur uygulamada PT500 ve PT1000 sensörler tercih edilmektedir. Bu sensörler sensör çifti olarak kullanılır ve iki sensör arasında doğruluk olarak mümkün olduğunca az fark olmasına dikkat edilir.  Temelde her iki sensör çeşidi de […]

KALORIMETRE HAKKINDA BILINMESI GEREKENLER

Kalorimetre Hakkında Bilinmesi Gerekenler … 1-      Kalorimetre Nedir ? Kalorimetre merkezi ısıtma sistemlerinde kullanılan ve , her bir bağımsız bölümün ne kadar enerji tüketimi yaptığını hesaplamaya yarayan bir ölçü aletidir. Kalorimetre mekanik ve elektronik bileşenlerden oluşur ve bir debi ölçüm sistemi ve elektronik hesaplama ünitesine sahiptir. 2-      Mekanik Kalorimetre Nedir ? Mekanik kalorimetre esasen su […]

MERKEZİ ISITMA VE SIHHİ SICAK SU SİSTEMLERİNDE ISINMA VE SIHHİ SICAK SU GİDERLERİNİN PAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; mevcut ve yeni yapılacak birden fazla bağımsız bölüme sahip merkezî veya bölgesel ısıtma sistemli ve sıhhî sıcak su sistemli binalarda, ısıtma ve sıhhî sıcak su giderlerinin, bağımsız bölüm kullanıcılarına paylaştırılmasına ilişkin usûl ve esasları belirlemektir. Dayanak MADDE 2 – (1)  […]

Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ısı sayaçlarının muayeneleri ile bu muayenelerin kimler tarafından ve nasıl yapılacağına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, ısı sayaçlarının tamiri, bakımı, ayarı, muayenesi, damgalanması ile bu hizmetleri verecek iş yerleri ve bu iş yerlerinde çalışacak personelin […]

Isı Sayaçlarına Muayene ve Damga Zorunluluğu Getirildi

Isı Sayaçlarına Muayene ve Damga Zorunluluğu Getirildi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 30470 sayılı Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliği, 6 Temmuz 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu yönetmelikle merkezi sistemle ısıtılan binalarda, enerji maliyetlerinin paylaştırılmasında kullanılan ısı sayaçlarına muayene şartı getirildi. Muayene şartı bilindiği üzere elektrik, gaz, su, taksimetre vb. sayaçlar için de uygulamada olan […]

Lora Nedir?

Lora Nedir? Nesnelerin İnterneti (Internet of Things, IoT) uygulamalarının son on yılda tüm dünyada büyük hızla yayılmasıyla birlikte, verilerin uzak mesafeye güvenilir ve düşük güç tüketimiyle aktarılması önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir. Son dönemde ise bu ihtiyaca cevap verebilecek haberleşme teknolojilerinde önemli gelişmelere tanık oluyoruz. Bu gelişmelerin başında ise, LoRa, Sigfox, NB-IOT gibi, düşük bit […]

Isı Sayaçlarının Arıza ve Bakımlarına İlişkin Bilgilendirme

Sayın bina sakinleri/site sakinleri, Isınma giderler paylaşımı; 02 Mayıs 2007 tarihinde yayımlanan 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve 14 Nisan 2008 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Resmi Gazetede yayımlanan ” Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında yapılmaktadır. Yönetmelik gereği ısı sayaçlarının okunup ısı giderlerinin paylaştırılması […]

Kalorimetre Nasıl Okunur?

Kalorimetre merkezi ısınan binaların her bir bağımsız bölümünün ne kadar ısındığını ölçen ve daire başına bu ölçümler sonucunda kalorimetre faturalandırma yapan ölçü birimidir. Elektronik hesaplama yapacak donanıma sahiptir. Merkezi ısıtma denilen, ortak ısınan binalarda kullanılan bir sistemdir. Kalorimetre, ısıveren sensörler aracılığı ile gidiş ve dönüş ısıyı ölçüp aradaki farkı hesaplayan sayaçlardır. Kullanılan ısının belirlenmiş değere göre paylaştırılmasını sağlar. […]

Ultrasonik Kalorimetrelerin Çalışma Prensibi

Merkezi ısıtma sistemine bağlı olan yerlerde ısıtma sistemlerinin denetlenmesi, kontrol edilmesi ve enerji tüketimlerinin tespit edilmesi kalorimetre adlı cihazlar tarafından sağlanmaktadır. Söz konusu bu kalorimetre cihazları hem hassas olmaları hem de uzun ömürlü pil durumları nedeniyle sıklıkla kullanılırlar. Bütünüyle bu noktalar bakımından değerlendirildiği zaman kalorimetrelerin hassas ölçümlerde yaygın olarak kullanılmış olduklarını belirtmek gerekmektedir. Ayrıca kalorimetre okuma sistemi […]

Başa dön